Program

Fårevejle Bibelcamping foregår 17. – 28. juli 2012

DatoBibeltime kl. 10.00Aftenmøde kl 19.15Aftenmøde 2. del
Tirsdag 16.Kl. 13:00 Pladsen åbner for campisterKl.18:00 Pølser på grill
Onsdag 17.»Fundet og frelst«
Missionær Hanus Poulsen, Slagelse
Eftermøde
Torsdag 18. »Kend sandheden«. 1. Tim.1
Generalsekretær/sømandspræst
Frede Ruby Østergård, Hinnerup
»Hvor der er håb, er der liv«
Frede Ruby Østergård
Cafémøde: »Diakoni er ikke diakoni«
Frede Ruby Østergård
Fredag 19.»Lev sandheden« 1. Tim. 2-3
Frede Ruby Østergård
»Frelst til efterfølgelse»
Stud.teol. Christian Thomsen, Lyngby
Eftermøde
Lørdag 20. FAMILIE -TEMADAG
»Familier på vej«
Lise & Frederik Berggren Smidt, Tersløse
»Det bibelske grundlag for seksualiteten«
Sognepræst Frederik Berggren Smidt, Tersløse
Eftermøde
Seminar 21.30
»Læg mig som en seglring ved mit hjerte«
- om seksualitet og samliv i ægteskabet
ved Lise & Frederik Berggren Smidt
Søndag 21.Gudstjeneste i mødeteltet
ved landsdelssekretær Kurt Kristensen, Amager
»Adopteret af Gud«
Kurt Kristensen
Fælles eftermøde/ forbøn
Mandag 22. »Job og lidelsen I«
Lektor ved DBI Carsten
Elmelund Petersen, Hillerød
Lovsangsfest
Tirsdag 23. »Job og lidelsen II«
Carsten Elmelund Petersen
»Salig er den, som holder ud i prøvelse«
Carsten Elmelund Petersen
Onsdag 24. »Jubelåret«
Carsten Elmelund Petersen
»Han vil tørre hver tåre af deres øjne«
Carsten Elmelund Petersen
Eftermøde
- Bål for voksne
Torsdag 25. 2. Thessalonikerbrev I.
Missionær Nicki Andersen, Amager
»MESSY-CHURCH« - DAG
ved konsulent/souschef DFS,
Inger Nørgaard, Hoptrup
»Messy-Church« aktiviteter fra kl. 15
Fredag 26. 2. Thessalonikerbrev II
Nicki Andersen
»Forklarelsen på bjerget«
Nicki Andersen
Fælles eftermøde/forbøn
Lørdag 27. Kl. 9.30 Afslutningsmøde:
morgenkaffe, andagt ved ungdomskonsulent Moses Sloth, Allerød.
Nedtagning af mødetelte og rengøring af skolen